ให้เช่า โต๊ะจีน ราชบุรี

ชุดโต๊ะจีน, โต๊ะกลม พร้อมเก้าอี้