ให้เช่าโต๊ะเอนกประสงค์

โต๊ะสี่เหลี่ยมจัดงานหน้าโต๊ะสีขาว