ให้เช่าโต๊ะจีนชิวารี

ชุดโต๊ะจีน, โต๊ะกลม พร้อมเก้าอี้