ให้เช่าโต๊ะจีนงานแต่งงาน

ชุดโต๊ะจีน, โต๊ะกลม พร้อมเก้าอี้