ให้เช่าโต๊ะจัดงาน

โต๊ะสี่เหลี่ยมจัดงานหน้าโต๊ะสีขาว