ให้เช่าชุดโต๊ะจีน

ชุดโต๊ะจีน, โต๊ะกลม พร้อมเก้าอี้