โต๊ะจีน กรุงเทพ ให้เช่า

ชุดโต๊ะจีน, โต๊ะกลม พร้อมเก้าอี้