โต๊ะคลุมผ้าให้เช่า

โต๊ะสี่เหลี่ยมจัดงานหน้าโต๊ะสีขาว