โตีะเหลี่ยมให้เช่า

โต๊ะสี่เหลี่ยมจัดงานหน้าโต๊ะสีขาว