เช่า โต๊ะจีน นครปฐม

ชุดโต๊ะจีน, โต๊ะกลม พร้อมเก้าอี้