เช่าโต๊ะเหลี่ยม

โต๊ะสี่เหลี่ยมจัดงานหน้าโต๊ะสีขาว