เช่าโต๊ะหน้าขาว

โต๊ะสี่เหลี่ยมจัดงานหน้าโต๊ะสีขาว