เช่าโต๊ะจีน กรุงเทพ

ชุดโต๊ะจีน, โต๊ะกลม พร้อมเก้าอี้