เช่าโต๊ะคลุมผ้า

โต๊ะสี่เหลี่ยมจัดงานหน้าโต๊ะสีขาว