ชุดโต๊ะจีนเก้าอี้ชิวารี

ชุดโต๊ะจีน, โต๊ะกลม พร้อมเก้าอี้