ชุดโต๊ะจีนงานแต่ง

ชุดโต๊ะจีน, โต๊ะกลม พร้อมเก้าอี้