โต๊ะสี่เหลี่ยมจัดงานหน้าโต๊ะสีขาว

โต๊ะสี่เหลี่ยมจัดงานหน้าโต๊ะสีขาว

– โต๊ะเหลี่ยมหน้าขาว ขนาด 1.5 x 0.60 ม. และ 1.8 x 0.75 ม.

–  โต๊ะเหลี่ยมหน้าขาว ขนาด 1.5 x 0.60 ม. และ 1.8 x 0.75 ม.

พร้อมผ้าคลุมสีขาวหรือดำ

เหมาะสำหรับวางของ วางอาหาร และงานเลี้ยงต่าง ๆ