เช่าอาสนะ เช่าโต๊ะหมู่ ชุดเวทีสงฆ์สำหรับพระ 9 รูป

เช่าอาสนะ เช่าโต๊ะหมู่ ชุดเวทีสงฆ์สำหรับพระ 9 รูป

อุปกรณ์พิธีสงฆ์ประกอบด้วยแท่นอาสนะ

- ยกพื้นปูพรม สูง50 ซม กว้าง150 ซม ยาว840 ซม

- ผ้าระบายจับจีบสีทอง

- อาสนะพระสงฆ์9 ชุด

- พนักพิงพญานาค 9 ชุด

- ผ้าม่านฉากหลังสีทอง สีเงิน

- ชุดโต๊ะหมู่บูชา

- โต๊ะกราบพระพุทธ

- พรมปูพื้นหน้าแท่นอาสนะสงฆ์

***สามารถแยกเช่าได้***