ระบบหัวพ่นไอหมอกสร้างบรรยากาศ

ระบบหัวพ่นไอหมอกสร้างบรรยากาศ

  • ช่วยลดความร้อนและฝุ่น
  • สร้างบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติ
  • ตกแต่งสถานที่จัดงาน เลียนแบบไอหมอกธรรมชาติ
  • ใช้แทนควันไฟในการแสดง Effect บนเวที
  • จัดโค้งซุ้มไอหมอก พ่นหมอกในสวน ศาลานั่งเล่น บ่อปลา น้ำตก พ่นหมอกฟาร์มหมู ,เห็ด ,เป็ด, ไก่
  • ทำพัดลมไอน้ำ
  • พ่นน้ำ ฟาร์มเมล่อน ฟาร์มผักไฮโดรโปนิคส์ แก้โรคพืชใบจุด ใบไหม้ในฤดูร้อน
  • พ่นหมอกปลูกพืชแนวตั้ง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงอาหาร ฯลฯ