พัดลมไอเย็น หรือเครื่องสร้างลมเย็น (Evap)

พัดลมไอเย็น หรือเครื่องสร้างลมเย็น (Evap)

สามารถติดตั้งในพื้นที่เปิดโล่ง ใช้น้ำทำความเย็นโดยผ่าน Cooling Pad เพื่อปรับอุณหภูมิให้ลดลง 5-10 องศาเซลเซียส เย็นสบายไม่มีละอองน้ำ ได้ลมเย็นสดชื่น เหมือนลมธรรมชาติ เย็นกว่าพัดลมธรรมดาไม่ต้องทนร้อน หน้าจอ LCD  ปรับระดับได้ 3 ระดับ ตั้งเวลาและปรับสวิงซ้ายขวา

ครอบคลุมพื้น 20-25 ตารางเมตร

สามารถเช่าพัดลมไอเย็นใช้ในงานต่างๆ เช่น งานเลี้ยง การประชุม กิจกรรมการตลาด งาน Event หรือให้เช่าใช้งานในพื้นที่ที่มีอากาศร้อน เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ร้านอาหารที่เป็นพื้นที่เปิด ไม่ได้ติดแอร์ หรือบริเวณที่มีเครื่องปรับอากาศแต่ไม่เพียงพอกับการใช้งาน ทำให้แอร์ทำงานไม่ได้ หรือพื้นที่ในร่มที่ต้องการระบายอากาศ ลดอุณหภูมิความร้อน