ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ติดแอร์

ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ติดแอร์

สำหรับคนที่กำลังมองหาที่พักอาศัย หรือที่เก็บของชั่วคราว หรือในช่วงเวลาสั้นๆ ลงทุนไม่สูง แถมใช้เสร็จแล้วไม่ต้องหาที่เก็บ เป็นแบบสำเร็จรูป ที่ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ปลั๊กใช้งาน อุปกรณ์ไฟฟ้า พัดลม เครื่องปรับอากาศภายใน