ชุดโต๊ะ-เก้าอี้สนามสีขาว พร้อมร่มสนาม

ชุดโต๊ะ-เก้าอี้สนามสีขาว พร้อมร่มสนาม

  • เช่าโต๊ะสนาม พลาสติก(เป็นชุด) 4 ที่นั่ง

  • เช่าโต๊ะสนาม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 70 ซม.

  • ร่มสนาม เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 40นิ้ว

  • เช่าโต๊ะ แยกชุด โต๊ะสนาม

  • เช่าเก้าอี้ เก้าอี้มีที่พักแขน

  • เช่าเก้าอี้ ไม่มีพนักพิงแขน