ชุดโต๊ะจีน, โต๊ะกลม พร้อมเก้าอี้

ชุดโต๊ะจีน, โต๊ะกลม พร้อมเก้าอี้

–  โต๊ะกลมคลุมผ้าสีขาวขนาด 1.5 ม. พร้อมเก้าอี้บุนวม/เก้าอี้พลาสติก/เก้าอี้ชิวารี่ 10 ตัว

–  โต๊ะกลมคลุมผ้าสีขาวขนาด 1.5 ม. พร้อมเก้าอี้บุนวม/เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าสีขาว/เก้าอี้ชิวารี่ 10 ตัว

–  โต๊ะกลมคลุมผ้าสีขาวขนาด 1.5 ม. พร้อมเก้าอี้บุนวม/เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าสีขาว/เก้าอี้ชิวารี่ และโบว์สีต่างๆ 10 ตัว

โต๊ะจีนให้เช่า แบบมีโบว์หลากสีให้เลือก

***สามารถจัดตามรูปแบบที่ลูกต้องการได้***