ชุดโซฟา 5 ที่นั่ง 1 โต๊ะกลาง สีขาว / สีดำ

ชุดโซฟา 5 ที่นั่ง 1 โต๊ะกลาง สีขาว / สีดำ

ประกอบด้วย

  • โซฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว

  • โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว

  • โต๊ะกลาง 1 ตัว

* สั่งแยกโต๊ะ-เก้าอี้เป็นตัวๆได้